O projektu

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.

CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma, kina a jiné kulturní instituce (knihovny, muzea) mohou programy zpoplatnit jen do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí.

Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Litva. Počet zemí i nabízených filmů se každý rok rozrůstá. 

Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française. Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy  – videa (tématicky zaměřené sestřihy z filmů kolekce v délce 20min), pracovní listy pro studenty a série školení pro pedagogy a kulturní pracovníky. Ty jsou za finanční podpory Kreativní Evropy a Ministerstva kultury nabízeny zájemcům zdarma. Školení jsou certifikována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Nově také nabízíme zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové výchovy CinEd ( MgA. Jiří Forejt, Mgr. Ivana Lipovská). Nesmírně si ceníme také našich externích konzultantů, se kterými  příležitostně řešíme  metodické postupy. Jsou jimi ti nejzkušenější v oboru – bývalí tutoři a stávající příležitostní kolegové: Mgr. Martina Voráčková, PhDr.David Čeněk a Mgr.et MgA. Tereza Czesany Dvořáková Ph.D. 

Zapojení se do projektu je velice jednoduché. Po registraci on line na platformě www.cined.eu  Vám bude automaticky zaslán doplňujícího registrační formulář uživatele. Koordinátorka projektu překontroluje vhodnost kandidáta a účet schválí. Proto prosím vyčkejte na aktivaci účtu, kontrola je nutná pro ochranu a zneužití projektu. Následně si nainstalujete přehrávač a stahujete filmy a metodické materiály pro svou výuku zdarma. Poté si nainstalujte přehrávač a stahujte filmy a metodické materiály pro svou výuku zdarma.

Pojďte s námi pomoci dětským očím poodhalit krásy umělecky hodnotných filmů.

S jakýmkoli dotazem a problémem vám velice rádi pomůžeme, neváhejte nám zavolat, nebo napsat na eva.spilkova@acfk.cz, tel.604 274 580