O projektu

 

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.

CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma, kina a jiné kulturní instituce (knihovny, muzea) mohou programy zpoplatnit jen do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí.

Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Počet zemí i nabízených filmů se bude každý rok rozrůstat. V tomto školním roce se připojí Litva.

Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française. Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy  – videa (tématicky zaměřené sestřihy z filmů kolekce v délce 20min), pracovní listy pro studenty a série školení pro pedagogy a kulturní pracovníky. Ty jsou za finanční podpory Kreativní Evropy, Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury nabízeny zájemcům zdarma. Nově také nabízíme zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové výchovy CinEd (Mgr. Martina Voráčková, PhDr.David Čeněk).

Zapojení se do projektu je velice jednoduché. Po registraci on line na platformě www.cined.eu a zaslání nascanovaného doplňujícího registračního formuláře uživatele koordinátorce projektu na mail eva.paroulkova@acfk.cz vyčkejte na aktivaci účtu. Poté si nainstalujte přehrávač a stahujte filmy a metodické materiály pro svou výuku zdarma.

Uživatelský návod (ppt) (konfigurace počítače, stažení přehrávače, objednávka a stahování filmů, podmínky před projekcí, technická podpora, podmínky použití) ke stažení zde: Uživatelský manuál.