PRO ŠKOLY

Využití v rámci výuky

Filmy v rámci projektu CinEd vybírají odborníci pro vzdělávací obor filmová/ audiovizuální výchovu s ohledem na zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů všech typů škol, a jsou tudíž vhodné pro základní školy prvního i druhého stupně, pro střední školy i vyšší odborné a vysoké školy.

Veškeré filmy jsou postupně opatřovány metodickými materiály, otitulkovány. Překlady se postupně rozšiřují do všech jazyků partnerských států včetně češtiny a angličtiny.

Nabídku projektu CinEd je možné využít v rámci doplňkového vzdělávacího oboru filmové/ audiovizuální výchova, ale také i v rámci dalších vzdělávacích oborů, např. literatury, výtvarné výchovy, ve výuce cizích jazyků nebo v rámci průřezového tématu mediální výchova apod.

 

Filmy

Konkrétní seznam filmů naleznete v sekci O projektu. Filmy jsou nabízeny v DVD kvalitě s českými podtitulky prostřednictvím webového portálu Cined. Před plánovanou projekcí je nutné vyplnit a zaslat registrační formulář a také projít zaškolením v používání webového portálu – viz sekce Jak začít.

 

Metodika

Doprovodné pedagogické materiály ke každému filmu nabízejí zajímavý metodický přístup vyvinutý a prověřený v Cinémathèque française. Metodika se soustředí na zprostředkování estetických hodnot filmu dětem a mládeži prostřednictvím filmové analýzy a iniciačních otázek pedagoga. Analýza se zaměřuje na záběr, scénu nebo filmovou sekvenci. Pozornost je věnována i střihu, režii nebo práci s kamerou či zvukem. Opomíjena ale není ani propagace nebo kritická reflexe filmového díla. Cílem metodiky je poskytnout prostor pro kreativní formování vlastního estetického názoru žáků a studentů na umělecké dílo.

Pro české prostředí je inspirativní také rozšíření metodiky o přesah tématu od filmu do jiných druhů umění. Důležité jsou také kulturní přesahy, které umožňují zasazovat interpretační analýzu do různých kulturních kontextů.

Pedagogické materiály obsahují návrhy konkrétních aktivit pro výuku, bohatý obrazový materiál i mnoho dalších odkazů. Pedagogické materiály umožňují jedinečným způsobem plnit výstupy doplňkového vzdělávacího oboru filmové/audiovizuální výchovy dle Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia. Doplňkově je lze aplikovat průřezové téma mediální výchova a v neposlední řadě také na multimediální tvorbu dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.

Metodika je jednotná pro všechny partnery a reaguje na snahu Evropské unie o zvyšování filmové gramotnosti.

 

Školení pedagogů

Součástí projektu jsou pravidelné bezplatné ukázkové semináře pro pedagogy, v nichž si mj. osvojíte unikátní francouzskou metodu filmové analýzy pro děti a mládež. Semináře, které obsahují projekce konkrétních filmů a také simulace výukových jednotek, proběhnou několikrát ročně na různých místech České republiky.

Ve školním roce 2016/17 plánujeme ukázkové semináře v Praze (26. 1. 2017), v Olomouci (duben 2017) a dalším městě (duben-červen 2017). Konkrétní nabídku seminářů zveřejňujeme v sekci Aktuality.

Všechny semináře jsou bezplatné. Jejich návštěva je podmíněna pouze registrací.